Rekrutacja

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 25.03.2020 r. 

 nabór do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych

na rok szkolny 2020/2021

odbywać się będzie WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną.

 

 

Rodziców, którzy nie dokonali jeszcze zapisu dziecka do "zerówki" lub klasy pierwszej prosimy o pobranie poniższych dokumentów,

wypełnienie ich i przesłanie do szkoły drogą mailową poczta@sp1.swiebodzin.pl

O wynikach rekrutacji dowiedzą się Państwo poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły -

3.04.2020 o godz. 12:00 lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej

oraz

14.04.2020 o godz. 12:00 lista dzieci przyjętych i nie przyjętych do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie 68 475 09 65

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin, na od dnia 1 września 2020 r. 

 
Do pobrania dla rodziców: 
 
Karta zapisu dziecka do oddziału zerowego "0" - wersja z możliwością edycji,
Karta zapisu dziecka do oddziału zerowego "0" - wersja do wydruku PDF,
Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej - wersja z możliwością edycji,
Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej - wersja do wydruku PDF,
Karta zapisu dziecka do świetlicy - wersja z możliwością edycji,
Karta zapisu dziecka do świetlicy- wersja do wydruku PDF,
Zgoda rodzica na przetwarzanie wizerunku ucznia oraz na przetwarzanie numeru telefonu i adresu email - wersja z możliwością edycji,
Zgoda rodzica na przetwarzanie wizerunku ucznia oraz na przetwarzanie numeru telefonu i adresu email - wersja do wydruku PDF

 

 

 

 

 

Leave your comments

Comments

  • No comments found