DOWOZY UCZNIÓW

 

 

 

DOJAZDY


 KIERUNEKGrodziszcze – 7:30

Ługów – 7:35

KIERUNEK

 

Borów – 7:30 i 7:35

Wilkowo – 7:30 i 7:35

KIERUNEK

 

Lubogóra – 7:35

ulice za elewatorem - 7:40

 

KIERUNEK

 

Rozłogi – 7:30

 

ODWOZY


 

Lubogóra, ulice za elewatorem - 12:40, 13:40

Borów, Wilkowo, Rozłogi - 12:35, 13:35

Borów, Wilkowo, Rozłogi - 14:35

Grodziszcze, Ługów - 13:40 (spod SP2)

Lubogóra, Grodziszcze, Ługów - 14:35 (spod SP1)