OBIADY - HARMONOGRAM, ZAPISY

HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ

(na czas obostrzeń związanych z Covid-19)

 

Godzina

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

DLA UCZNIÓW KLAS

 11:40

1B, 1C,

3C,

1A,

2A,

 

1C,

2A, 2C

1A, 1B

2B,

1A, 1B, 1C,

2B, 2C,

3A, 3B,

12:00

2A, 2B, 2C,

1B, 1C,

2A, 2B, 2C,

1A, 1B,

1C,

2A, 2C,

 

12:35

1A,

3A, 3B,

4A, 4B,

3A, 3B, 3C,

4A, 4B,

6C,

2B,

3A, 3B, 3C,

4B,

6A, 6B

3A, 3B, 3C,

4A, 4B,

6B,

2A,

3C,

4A,

6A,

13:00

„ZERÓWKA”

„ZERÓWKA”

„ZERÓWKA”

„ZERÓWKA”

„ZERÓWKA”

13:30

6A, 6B, 6C,

8A

6A, 6B,

8A

4A,

6C,

8A,

6A, 6C,

8A

4B,

6B, 6C

8A

 

 

Informujemy, że zapisów na obiady we wrześniu dokonać możecie Państwo tylko telefonicznie u Intendenta tel. 684750955 lub sms 722282326 podając nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

Od października zapisu oraz opłaty za obiady będzie można dokonać jedynie na platformie 4parents.

Niezbędne jest do tego wypełnienie poniższych dokumentów i przesłanie ich na adres mailowy Intendenta: intendent@sp1.swiebodzin.pl

 

Pobierz dokument

 

 

 

Leave your comments

Comments

  • No comments found