Rekrutacja 2022

 

Szanowni Rodzice,

Wkrótce rusza rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych Gminy Świebodzin.

 

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie z wykorzystaniem systemu informatycznego https://nabor.swiebodzin.eu

 

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2022/2023 do zerówki lub klasy pierwszej szkoły podstawowej będzie dostępny do wypełnienia

na stronie internetowej: https://nabor.swiebodzin.eu

Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dla rodziców, która dostępna jest w systemie.

Nabór do zerówki oraz klas pierwszych odbywa się w terminie od 1 marca 2022r. od godz. 7.00 do 18 marca 2022r. do godz. 15.00.

Złożenie wniosku w elektronicznym systemie jest możliwe 24 h na dobę. (TYLKO w ww. terminie)

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin biorą udział dzieci urodzone w roku 2015.

Gmina Świebodzin prowadzi sześć szkół podstawowych, w tym pięć na terenie Świebodzina. Każda placówek ma przypisane ulice, osiedla lub całe miejscowości, które tworzą obwody. Dziecko zamieszkałe w obwodzie  danej szkoły ma zagwarantowane w niej miejsce. Obowiązkiem rodzica jest tylko dokonanie stosownego zgłoszenia.

Jeśli natomiast rodzic chce zapisać swoją pociechę do szkoły w innym obwodzie, musi złożyć wniosek, a kandydat może zostać przyjęty, jeśli wybrana szkoła po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji (przyjmowania zgłoszeń) dysponuje wolnymi miejscami. Wówczas przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego i jeśli kandydat spełnia kryteria ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie, może zostać przyjęty do szkoły poza obwodem przynależnym jego miejscu zamieszkania.

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM, AKTUALNY WYKAZ OBWODÓW SZKOLNYCH

ORAZ KRYTERIA REKRUTACJI. 

PO OTRZYMANIU INFORMACJI O PRZYJĘCIU DZIECKA DO NASZEJ PLACÓWKI PROSIMY O WYPEŁNIENIE ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ KARTY ZAPISU

DO KLASY PIERWSZEJ LUB ZERÓWKI ORAZ KARTY ZAPISU DO ŚWIETLICY, JEŚLI DZIECKO BĘDZIE Z NIEJ KORZYSTAŁO

 

  

W razie pytań zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefonicznie 68 475 09 65