Powstanie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika

 

Szkoła Podstawowa nr 1 zostaje przekształcona w Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1. Gimnazjum przez pierwsze dwa lata współistnieje ze szkołą podstawową by po tym czasie być odrębną placówką. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Ewa Chodkiewicz.

 

Rozpoczęcie nauki w skróconym roku szkolnym 1944/45

Rozpoczęcie nauki w skróconym roku szkolnym 1944/45, przerwanie nauki po 23 dniach z powodu podjęcia decyzji o wykorzystaniu budynku szkoły na szpital dla rannych wycofanych z fontu zza Odry.

Rok 1939

W 1939 w Powszechnej Szkole dla Chłopców (Knaben Volksschule) uczy się 356 uczniów i pracuje 8 nauczycieli.

Poświęcenie gmachu szkoły

Poświęcenie gmachu Szkoły dla Chłopców, na budynku pojawia się pięć rzeźb wskazują cele szkoły: pilność, realność, sztuka, zabawa, nagroda.

Zakończenie budowy budynku Szkoły

Zakończenie budowy Szkoły dla chłopców (Knabenschule) w Świebodzinie przy ul. Krośnieńskiej (dzisiejsza ul. Sikorskiego).