10 i więcej powodów dla których warto wybrać naszą szkołę

 

 1. Szkoła przyjazna uczniom

 2. Bezpieczna szkoła – obiekt monitorowany,

 3. Dobry start dla najmłodszych – doskonale wyposażone gabinety do edukacji wczesnoszkolnej

 4. Doświadczona kadra pedagogiczna

 5. Nowoczesne metody nauczania

 6. Zapewniona pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 7. Klub uczniowski do dyspozycji uczniów

 8. Świetlica dla dzieci młodszych

 9. Aktywnie działający samorząd uczniowski

 10. Prężnie działające koła zainteresowań

 11. Możliwość udziału w wielu konkursach

 12. Szkoła słynna z sukcesów sportowych

 13. Możliwość zdobywania wiedzy podczas organizowanych wycieczek edukacyjnych

 14. Szkoła propagująca zdrowy styl życia

 15. Nauka przedsiębiorczości poprzez prowadzenie przez uczniów sklepiku szkolnego

 16. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 17. Bogate wyposażenie biblioteki szkolnej

 18. Stołówka szkolna serwująca pyszne obiady

 19. Kultywowanie tradycji narodowych

 20. Atrakcyjne zaplecze sportowe – lodowisko, boiska